preskoči na sadržaj
Školski odbor

PREGLED AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "DOBRIŠA  CESARIĆ", POŽEGA

 

2020./2021.

Odluka o imenovanju predstavnika radnika članom  školskog odbora

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor

ODLUKA o imenovanju članova školskog odbora iz reda  učitelja i stručnih suradnika

Poziv na 38.sjednicu Školskog odbora za PETAK 26.02.2021.g.

Zaključak

Poziv na 37. sjednicu Školskog odbora za PETAK 29.01.2021.g.

Zaključak

Poziv na 36.sjednicu Školskog odbora za SRIJEDU 20.SIJEČNJA 2021.g. s početkom u 12,00 sati

Zaključak

Poziv na 35.sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 21.PROSINCA 2020.g. 

Zaključak

Poziv na 34. sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK 12. STUDENOGA 2020.g. s početkom u 12,30 sati

Zaključak

Poziv na 33.sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 05.LISTOPADA 2020.g. sa početkom u 12,30 sati

Zaključak

Poziv na 32. sjednicu Školskog odbora za PETAK 4. RUJNA 2020.g.  sa početkom u 8,30 sati

Zaključak

Odluka o cijeni školske kuhinje

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka za drugo dijete

 

2019./2020.

Poziv na 30. sjednicu Školskog odbora za UTORAK 26. SVIBNJA 2020.g.  sa početkom u 9,00 sati

Zaključak         

 

Poziv na 29. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 17. VELJAČE 2020.g.  sa početkom u 12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 28.sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK, 30. SIJEČNJA 2020.g.  sa početkom u 12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 27.sjednicu Školskog odbora za UTORAK, 10. PROSINCA 2019.g.  sa početkom u 12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 26.sjednicu Školskog odbora za UTORAK, 12. STUDENOG 2019.g.  sa početkom u 12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 25. sjednicu  Školskog  odbora za SRIJEDAS 2. LISTOPADA 2019.  godine  s početkom u  12,30 sati

Zaključak 

 

Poziv na 24. sjednicu  Školskog  odbora za PETAK 6. RUJNA 2019.  godine  s početkom u  9,00 sati

Zaključak

 

2018./2019.

Poziv na 23. sjednicu  Školskog  odbora za PONEDJELJAK 8. SRPANJA 2019.  godine  s početkom u  8,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 22. sjednicu  Školskog  odbora za UTORAK 18. LIPNJA 2019.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 21. sjednicu  Školskog  odbora za ČETVRTAK 30,. SVIBNJA 2019.  godine  s početkom u  12,30 sati

Zaključak1    Zaključak2

 

Poziv na 20. sjednicu  Školskog  odbora za UTORAK 16. TRAVNJA 2019.  godine  s početkom u  12,30 sati

Zaključak

 

 

Poziv na 19. sjednicu  Školskog  odbora za PONEDJELJAK 18. OŽUJKA 2019.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 18. sjednicu  Školskog  odbora za UTORAK 1. OŽUJKA 2019.  godine  s početkom u  12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 17. sjednicu  Školskog  odbora za UTORAK 12. VELJAČE 2019.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 16. sjednicu  Školskog  odbora za SRIJEDU 30. SIJEČNJA 2019.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 15. sjednicu  Školskog  odbora za SRIJEDU 5. PROSINCA 2018.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 14. sjednicu  Školskog  odbora za SRIJEDU 3. LISTOPADA 2018.  godine  s početkom u  12,30 sati

Zaključak

 

Poziv na 13. sjednicu  Školskog  odbora za SRIJEDU 29. KOLOVOZA 2018.  godine  s početkom u  12,00 sati

Zaključak 

 

Poziv na 12. sjednicu  Školskog  odbora za  ČETVRTAK 5. SRPNJA 2018.  godine  s početkom u  9,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 11. sjednicu  Školskog  odbora za  ČETVRTAK 21. LIPNJA 2018.  godine  s početkom u  12,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 11. sjednicu  Školskog  odbora za  UTORAK 12. LIPNJA 2018.  godine  s početkom u  13,00 sati

Odgoda sjednica Školskog odbora

 

Poziv na 10. sjednicu  Školskog  odbora za  UTORAK 5. LIPNJA 2018.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 9. sjednicu  Školskog  odbora za  SRIJEDA  3. TRAVNJA 2018.  godine  s početkom u  9,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 8. sjednicu  Školskog  odbora za  PETAK  23. OŽUJKA 2018.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

Poziv na 7. sjednicu  Školskog  odbora za  PONEDJELJAK  29. SIJEČNJA 2018.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

Poziv na 6. sjednicu  Školskog  odbora za  ČETVRTAK  9. STUDENOG 2017.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

 

 

Poziv na 5. sjednicu  Školskog  odbora za  UTORAK 26. RUJNA 2017.  godine  s početkom u  13,00 sati

Zaključak

Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja škole

 

2017./2018.

 

Poziv na 4. sjednicu  Školskog  odbora za  ČETVRTAK 31. kolovoza 2017.  godine  s početkom u  9,00 sati

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka za drugo dijete

Odluka o cijeni školeske kuhinje

Zaključak 

 

 

 

 

Poziv na 3.  sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK 6. srpnja 2017.  godine  s početkom u 8,00 sati

Zaklučak

 

Poziv na 2.  sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 8. svibnja 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na  sjednicu Školskog odbora za UTORAK 11. travnja 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Poziv na 43. sjednicu Školskog odbora za SRIJEDU 22. ožujka 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 42. sjednicu Školskog odbora za UTORAK 14. ožujka 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 41. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 27. veljače 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 40. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 30. siječnja 2017.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 39. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 19. prosinca 2016.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 38. sjednicu Školskog odbora za PETAK 28. listopada 2016.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak

 

Poziv na 37. sjednicu Školskog odbora za SRIJEDA 28. rujna 2016.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Zaključak         Školski kurikulum 2016./2017.     Godišnji plan i program 2016./2017.     

Odluka o usvajanju financijskog plana 2017.-2019.             

Odluka o usvajanju obrazloženja uz financijski plan

 

 

Poziv na 36. sjednicu Školskog odbora za SRIJEDA 31. kolovoza 2016.  godine  s početkom u 9,00 sati   

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka

Odluka o participaciji roditelja u cijeni produženog boravka za drugo dijete

Odluka o cijeni školeske kuhinje

Zaključak 1

Zaključak 2

 

 

2015./2016.

Poziv na 35. sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK 7. srpnja 2016.  godine  s početkom u 8,00 sati   

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 34. sjednicu Školskog odbora za SRIJEDU 25. svibnja 2016.  godine  s početkom u 13,00 sati   

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 33. sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK 10. ožujka 2016.  godine  s početkom u 11,30 sati   

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 32. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 1. veljače 2016.  godine  s početkom u 13,00 sati   

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 31. sjednicu Školskog odbora za UTORAK  22. prosinca 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati   

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 30. sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK  5. studenog 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati      

ZAKLJUČAK

 

Poziv na 29. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK  28. RUJNA 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Izvod iz zapisnika 1      Izvod iz zapisnika 1         Izvod iz zapisnika 2       Izvod iz zapisnika 3          

Izvod iz zapisnika 4      Izvod iz zapisnika 5         Izvod iz zapisnika 6       Izvod iz zapisnika 7

 

Poziv na 28. sjednicu Školskog odbora za PETAK 4. RUJNA 2015.  godine  s početkom u 9,00 sati   

Izvod iz zapisnika 1         Izvod iz zapisnika 2

 

Poziv na 27. sjednicu Školskog odbora za PETAK 3. SRPNJA 2015.  godine  s početkom u 9,00 sati   

Izvod iz zapisnika

 

Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora za ČETVRTAK 7. SVIBNJA 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Izvod iz zapisnika

 

Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK 13. travnja 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati   

Izvod iz zapisnika

 

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora za PETAK 6. ožujka 2015.  godine  s početkom u 14,00 sati   

 

Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora za PETAK  27.veljače 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati      

 Izvod iz zapisnika 1                    Izvod iz zapisnika 2

 

Poziv na 22. sjednicu Školskog odbora za PETAK  22.veljače 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati      

 Izvod iz zapisnika

 

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora za PETAK  30.siječnja 2015.  godine  s početkom u 13,00 sati      

  Izvod iz zapisnika

 

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora za PETAK  9.siječnja 2015.  godine  s početkom u 10,00 sati   

Izvod iz zapisnika 

 

______________________________________________________________________________________________________

2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziv na 17. sjednicu Školskog odbora za PONEDJELJAK  06. listopada 2014.  godine  s početkom u 13,00 sati    

Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora za UTORAK  28. listopada 2014.  godine  s početkom u 13,00 sati    

Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora za PETAK  21.studenog 2014.  godine  s početkom u 13,00 sati    


/upload/os-dcesaric-pozega/images/static3/1006/File/IZVOD_IZ_ZAPISNIKA.jpg

TELEFONSKI IMENIK ŠKOLE

 

        

 

RAVNATELJICA - 034/271-716

TAJNIŠTVO - 034/314-177

RAČUNOVODSTVO - 034/314-178  

BLAGAJNA - 034/251-547

PSIHOLOG - 034/314-175

DEFEKTOLOG - 034/314-176

PEDAGOG - 034/272-357

ZBORNICA - 034/314-174

KNJIŽNICA - 034/221-669

KUHINJA - 034/271-484

TELEFAX - 034/273-655

PŠ NOVA LIPA - 034/238-255

 

 

 


TRAŽILICAe-Dnevnik


E-UPISI

UPISI 2020./2021.

OGLASNA PLOČA

OGLASNA PLOČA

    


BUS BUS

   RASPORED PRIJEVOZA

Priloženi dokumenti:
Raspored prijevoza.docx


ŠKOLSKA KUHINJA

   

               

           

        JELOVNICI


LEKTIRA


Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa
Bavite li se sportom?

Korisni linkovi
Znanost
 • AZOO
 • MZOŠ
 • NCVVO
 • Wikipedia
 • ENCIKLOPEDIJA
 • e - KNJIŽNICA
 • LEKTIRA

BRZO TRAŽENJE...
 • HRABRI TELEFON
 • Google

Dnevni tisak

preskoči na navigaciju